Home Regjistrohu

Regjistrohu

Formulari i anëtarësimit dhe kategoritë e anëtarësimit në SHASH

Online/SHASH membership form:  Formulari i anëtarësimit në SHASH

Formulari i anëtarësimit [PDF]: Formulari i anëtarësimit në SHASH_2024

Membership form [PDF]: Membership form in SHASH_2024

Kategoritë e anëtarësimit në SHASH: Kriteret e anëtarësimit në SHASH_2024

Categories of membership in SHASH: Criteria for membership in SHASH_2024

Nr IBAN / Iban no: AL1820511320855524CLTJCLALLV

Pagesa pranë BKT (Payment at BKT):
Nr. i llogarisë bankare (Nr. of bank account) 432855524CLTJCLALLV2